lege vergaderruimte

WAB: ontslaggrond en transitievergoeding uitgelicht

Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht. Dan treedt namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers? De grootste verandering is een nieuwe reden om te ontslaan: de cumulatiegrond.

Soepelere ontslaggrond

Nu is het nog zo dat er acht uitputtende ontslaggronden voor een werkgever bestaan om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te (laten) beëindigen. De bekendste zijn bedrijfseconomische omstandigheden, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen van de werknemer en de verstoorde arbeidsverhouding.

In de praktijk is er geregeld sprake van een combinatie van omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer disfunctioneren langzamerhand leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie. Het “stapelen van ontslaggronden” was volgens de wet immers niet toegestaan. Het bleek voor een werkgever vrijwel onmogelijk om die arbeidsovereenkomst door de rechter ontbonden te krijgen.

Een ontslag op basis van bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt via het UWV. Daaraan verandert niets. De andere ontslaggronden gaan via de kantonrechter. En het lijkt erop dat de rechter in 2020 weer meer speelruimte krijgt om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden.

Dit betekent dat ontslaggronden kunnen worden opgeteld: de cumulatie-grond. De opstelsom van gedeeltelijke ontslagredenen moeten bij elkaar zodanig zijn dat ‘van de werkgever niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’ Er vindt dus nog steeds een stevige toets plaats of er reden is de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zo wordt - net als nu - onderzocht of er herplaatsingsmogelijkheden zijn voor de werknemer. Zo ja, dan zal er geen ontslag volgen.

Ook blijft het zo dat de opzegverboden - al dan niet via reflexwerking - een rol blijven spelen in de ontbindingsprocedure. Een rechter zal toetsen of de gevraagde ontbinding verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod ziet.

De wellicht wat soepeler ontslaggrond, heeft wel een keerzijde. De rechter heeft in dat geval de mogelijkheid een hogere vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Tot anderhalf keer de transitievergoeding.

Verandering transitievergoeding

De transitievergoeding wijzigt ook op andere punten. Nu is het nog zo dat voor werknemers die bij het einde van het dienstverband 50 jaar of ouder is én tenminste 10 jaar in dienst zijn, een hogere vergoeding ontvangen. Per 1 januari 2020 vervalt de hogere transitievergoeding voor de oudere werknemer. Het ontslag van een oudere werknemer wordt dus goedkoper.

Ook verandert de op bouw van de transitievergoeding. Vanaf 2020 bouwt iedere werknemer vanaf de eerste werkdag het recht op een transitievergoeding op. Dit geldt dus ook wanneer de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen en ook wanneer een arbeidsovereenkomst, aangegaan voor bepaalde tijd, afloopt.

Werkgevers doen er dus verstandig aan om een voorziening te treffen voor de transitievergoedingen die in vrijwel alle ontslagsituaties verschuldigd zal zijn.

Voor een transitievergoeding, betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid, kan een werkgever wel compensatie aanvragen. Deze regeling kent terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Ook kan de kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) gecompenseerd worden wanneer de onderneming eindigt omdat de ondernemer met pensioen gaat of zelf langdurig arbeidsongeschikt wordt.

-------------------------------------

Wil je als werkgever weten of je afscheid kan nemen van een werknemer? Of word jij als werknemer geconfronteerd met de ontslagwens van je werkgever? Neem op tijd contact op! Dan bespreken we wat voor jou de beste route is.

Work Legal

Work Legal is gespecialiseerd in collectief en individueel arbeidsrecht. 

Work Legal brengt zaken tot een goed einde, met of zonder procedure voor de rechtbank.

Adres en contact

Huis ter Heideweg 24A, 3705 LZ Zeist
+ 31(0)6 40 96 33 41

KVK-nummer:  56480628
Bank: ABN AMRO NL 85 ABNA 0405 8760 33