Klachtenregeling

Work Legal doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan doet u er goed aan om uw bezwaren voor te leggen aan de behandelend advocaat. U kunt zich ook altijd wenden tot de klachtenfunctionaris binnen Work Legal: Marijke Stevens. Zij probeert dan zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden.

Een klacht dient schriftelijk, dat wil zeggen per post, per fax of per e-mail, te worden ingediend. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht bevestigt de klachtenfunctionaris de klacht.

De klager en degene over wie geklaagd is, worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van de toelichting van de klager stelt de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, of een uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de klacht.

Als de klachtenfunctionaris zich genoodzaakt ziet om af te wijken van de termijn van vier weken, doet zij daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van klacht zal worden gegeven. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde (civiele) rechter.

De behandeling van de klacht is vanzelfsprekend kosteloos.

Work Legal

Work Legal is gespecialiseerd in collectief en individueel arbeidsrecht. 

Work Legal brengt zaken tot een goed einde, met of zonder procedure voor de rechtbank.

Adres en contact

Huis ter Heideweg 24A, 3705 LZ Zeist
+ 31(0)6 40 96 33 41

KVK-nummer:  56480628
Bank: ABN AMRO NL 85 ABNA 0405 8760 33